Broens opbygning

Flydebroens opbygning

 Flydeelementerne består af langsgående PE-rør med påsvejset endebunde.
 
 Rørene er forbundet på tværs, af PE-plade, der er svejset til rørene. Dækelementerne er gjort  demonterbare ved hjælp af en særlig samlemetode, og dermed gør udlægning og optagning  af broen meget let.

 For at kunne beregne broernes bæreevne, stabilitet, fribordshøjde og opfylde myndighedernes  krav, har vi haft professor Burchard, Aalborg Universitet til at udvikle et edb program der  kan beregne de forskellige brotypers egenskaber.
 
 Ved at variere antallet af rør og bruge rør af forskellige diametre kan vi derfor fremstille  flydebroer, der opfylder det aktuelle behov.   

 Flydebroerne kan fremstilles i alle bredder, vi har  dog valgt 2 standardbredder på 2 og 2,5 meter.
 Flydebroerne kan ligeledes fremstilles i alle længder. Vi har for at forenkle produktionen indført et modulmål på 1,165 meter, hvilket er længdeafstanden mellem 2 spanter.  Ved at afkorte eller  sammensvejse flere rørlængder kan vi fremstille broer der passer til ethvert formål. For at lette håndtering og transport fremstiller vi broerne i sektioner.
 En sektion er det antal moduler der kan være på en rørlængde.

 Eksempel: 3 sektioner á 5 moduler = 3 x 1.165 m x 5 = 17,475 meter.
 
 Typeforklaring: 50320
 50 = rørets diameter: 50 cm
 3 = antallet af rør
 20 = broens bredde: 200 cm  

 Samling af sektionerne udføres ved at montere et rustfri  spændebånd, som spænder  omkring rørenderne på sektionerne. Samling af sektionerne udføres let fra broen, idet dæk-elementet over samlingen kan demonteres.

Kontakt os via telefon på 20 13 25 65 eller over mail md@marinedesign.dk.

 
 

 
FLYDEBROER BØLGEBRYDERE ROKLUBBER


PLATFORME LANDGANGE BROCHURER
-

 

Marine Design  Højrupvej 20 DK-9850 Hirtshals  Tlf  +45 2013 2565     Mail :md@marinedesign.dk

 

<